Opatření v družině

 

Družina bude fungovat každý den po obědě, nejdéle do 15 hod.

Do družiny mohou přijít pouze zdravé děti (bez rýmy, kašle, teploty).

 
Do družiny budou přijímány pouze děti rodičů,
kteří jsou v zaměstnání.
 
Vzhledem k přijatým opatřením bude provoz družiny omezen:
 
Děti by měly dodržovat rozestupy 1,5 m.
 
Pokud počasí dovolí, budeme trávit čas venku v areálu školy
- přizpůsobte oblečení dětí.
 
Rodiče si budou děti vyzvedávat venku,
v žádném případě nebudou vstupovat do školní budovy.
 

Byli bychom vzhledem k současné situaci rádi, 

aby se děti zdržovaly ve škole co možná nejméně.

Děkujeme za vyzvednutí si dětí, co nejdříve.

 
 
 

Kontakt

ZŠ a MŠ Veselý Žďár Veselý Žďár 144
Havlíčkův Brod
58001
569 489 420
603 754 792
Datová schránka: zjyvs23
MŠ: 770 182 503
zs.veselyzdar@centrum.cz