Co přináší předčítání

uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte
vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem
posiluje psychický rozvoj dítěte
posiluje jeho sebevědomí
rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu vyjadřování
formuje čtení a písemné návyky
učí samostatnému myšlení - logickému i kritickému
rozvíjí představivost
zlepšuje soustředění
trénuje paměť
přináší všeobecné znalosti
ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole
učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla
rozvíjí smysl pro humor
je výbornou zábavou
zabraňuje vzniku závislosti na TV a počítači
je to únik od nudy a problémů
chrání dítě před hrozbou masové kultury
je prevencí patologických jevů
podporuje získávání vědomostí po celý další život
je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte
 

Kontakt

ZŠ a MŠ Veselý Žďár Veselý Žďár 144
Havlíčkův Brod
58001
569 489 420
603 754 792
Datová schránka: zjyvs23
MŠ: 770 182 503
zs.veselyzdar@centrum.cz